Menu toggle

Velkommen

Politik for behandling og beskyttelse af personoplysninger

Autoparts24 ApS - cvr-nr.: 39 89 47 26

Autoparts24 ApS værdsætter beskyttelsen af personoplysninger, og vi lægger derfor stor vægt på at beskytte dit privatliv.

Denne fortrolighedspolitik forklarer og præciserer, hvordan vi med datastyring behandler vores besøgendes og kundens personoplysninger i henhold til (EU) 2016/279, Generaldirektoratet for Databeskyttelse (GDPR).

Denne politik finder anvendelse i situationer, hvor Autoparts24 ApS (herefter "AP24",) behandler personlige oplysninger indsamlet fra hjemmesiden eller modtager personlige oplysninger af leverandører, kunder etc.

1) Fortegnelse over behandlingen af personoplysninger der foretages af AP24:

Virksomheden behandler personoplysninger om:

AP24 har udarbejdet en fortegnelse over behandlingen af personoplysninger. Fortegnelsen giver overblik over de behandlinger, som AP24 er ansvarlig for.

Personoplysningerne er en forudsætning for, at AP24 kan sælge og levere varer til kunder, indgå ansættelses- og leverandørkontrakter, og for at oplyse kontaktpersoner med nyheder.

2) Personoplysninger

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

3) Behandlingens formål og lovlighed

Personoplysningerne behandles og arkiveres i forbindelse med:

3.1 Formål

Vi indsamler ovenstående persondata med følgende formål:

Behandlingen er lovlig i medfør af hjemmel i henhold til retsgrundlaget i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b om opfyldelse af kontrakt.

Som nævnt ovenfor i vores formål med behandlingen, sker vores behandling af disse personoplysninger også på baggrund af interesseafvejningsreglen i data beskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er markedsføringsformål og opfyldelse af service- og driftsydelser og aftaler overfor kunder, som en del af AP24’s normale drift.

Registrering af personoplysninger og personhenførbare oplysninger er nødvendig for at kunne analysere, hvordan kunder anvender AP24’s hjemmesider via Google Analytics. Mere information herom, finder du nedenstående afsnit ’4 Cookies’.

AP24 opbevarer ikke selv information om betalingsmidler, som fx kortnumre, bankkontonumre, etc., da køb foregår over eksterne virksomheder (PayPal, Reepay, Mobilepay).

Virksomheden benytter ikke personoplysningerne til andre formål end de listede. Virksomheden indsamler ikke flere personoplysninger end nødvendigt i forhold til opfyldelse af formålet.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du, at dine personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Når du er bruger på AP24’s hjemmesider;

eller når du afleverer persondata til AP24, accepterer du vores persondatapolitik.

AP24 er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager.

Hvis du ikke kan acceptere datapolitikken, bedes du undlade at benytte disse hjemmesider.

4) Cookies

Autoparts24 ApS anvender cookies på alle selskabets websites. Ved at benytte vores website, accepterer du vores politik samt brugen af cookies, som fremgår i Autoparts24 ApS Cookie policy.

Læs mere her: www.autoparts24.dk/cookies

5) Videregivelse af oplysninger

Personoplysninger afgivet på vores hjemmeside eller på anden vis til en AP24 service kan blive videregivet til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysninger på vores vegne.

Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til teknisk drift, som er grundlag for ydelser til vores kunder, samt målrettet markedsføring, herunder retargeting.

Disse virksomheder er databehandlere for os og behandler kun den videregivne persondata efter skriftlig aftale med os og til overstående formål.

AP24 anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics. Google kan videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem.

Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på AP24’s hjemmesider og fremgår af google.com/privacy

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig (DHL, Schenker A/S eller anden transportør).

Da AP24 har forskellige leverandører i Europa, lokaliseret indenfor EU, vil de nævnte oplysninger videregives til vores leverandør af den pågældende vare, som vil forestå overgivelsen til transportør og derfor have adgang til oplysninger om kunders navn og adresse.

6) Opbevaring og sletning

Autoparts24 ApS har følgende overordnede retningslinjer for opbevaring og sletning af personoplysninger:

Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov eller retlig forpligtigelse for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

7) Persondatasikkerheden

Autoparts24 ApS har ud fra selskabet risikovurdering gennemført nedenstående sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse af personoplysninger:

8) Brud på persondatasikkerheden

I tilfælde af brud på persondatasikkerheden, anmelder AP24 hurtigst muligt og inden 72 timer bruddet til Datatilsynet.

General Manager Jesper Kristoffersen er ansvarlig for, at dette sker.

I anmeldelsen beskrives bruddet, hvilke grupper af personer, det vedrører og, hvilke konsekvenser bruddet kan få for disse personer samt, hvordan Virksomheden har eller vil afhjælpe bruddet.

I tilfælde, hvor bruddet indebærer en høj risiko for de personer, om hvem AP24 behandler personoplysninger, vil AP24 endvidere underrette disse.

9) Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Dine rettigheder er følgende:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig

 • Ret til berigtigelse
 • Du har ret til at få urigtige oplysning om dig selv rettet.

 • Ret til sletning
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtig samfundsinteresse.

 • Ret til indsigelse
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelser mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelser mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i en struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynet

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger i afsnit 14.

  10) Ændring og kontrol af oplysninger

  Hvis du oplever, at de informationer vi har om dig er forkerte, har du altid mulighed for at ændre dine oplysninger inde på din profil på vores hjemmeside: www.autoparts24.dk/customer

  Hvis du vil have cookies slettet fra din browser kan du følge vores guide under vores cookies policy www.autoparts24.dk/cookies

  Du har mulighed for at framelde dig vores nyhedsbreve fremadrettet på: www.autoparts24.dk/newsletter-unsubscribe

  11) Indsigt i dine oplysninger

  Hvis du ønsker at få indsigt eller slettet i dine personoplysninger, som vi opbevarer/har indsamlet, kan du rette henvendelse til os. Hvis du ønsker at have dine oplysninger slettet, forbeholder vi os retten til at beholde oplysninger i henhold til vores forpligtigelse til at opbevare oplysninger i forlængelse af bogføringslovgivningen.

  12) Databehandlere

  Autoparts24 ApS benytter databehandlere. Databehandlere skal altid stille garanti for, at de sikre de nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af kravene til persondatalovgivningen. Alle databehandlere indgår skriftlig aftale med Autoparts24 ApS inden behandlingen

  13) Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, AP24 behandler dine personoplysninger på.

  Du finder Datatilsynets kontakt oplysninger på www.datatilsynet.dk

  14) Kontakt os

  Hvis du har spørgsmål eller andre henvendelser angående vores persondatapolitik, er du altid velkommen til at kontakte os telefonisk eller på mail:

  Telefon: +45 38 74 04 48
  Mail: gdpr@autoparts24.eu