Menu toggle

Velkommen

Europas største marked for brugte originale reservedele.
3.231.228 brugte reservedele til salg direkte fra ophug til værksteder og private

Ofte stillede spørgsmål

Vælg din kategori

Handelsbetingelser

Varespørgsmål

Bestilling

Levering

Min ordre

Returnering

Reklamation

Handelsbetingelser

1. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelser") gælder for køb af varer på hjemmesiden www.autoparts24.dk ("Webshoppen"), som er ejet af Autoparts24 ApS ("AP24"). Læs derfor Betingelserne grundigt igennem, inden du foretager en bestilling. Enhver fravigelse af Betingelserne kan kun ske efter skriftlig aftale med AP24. Der tages forbehold for fejl og mangler på hjemmesiden, herunder prisændringer, tastefejl, udsolgte varer, mv.

2. Priser

Alle priser oplyses med og uden moms. Levering er altid inkluderet i de oplyste priser, idet den endelige pris inklusiv levering dog først vil blive oplyst, når du har oplyst leveringsadressen. Det kan forekomme, at de oplyste priser vil blive tillagt told og øvrige lokale afgifter afhængig af leverancelandets lovgivning, hvilket er dit eget ansvar at undersøge.

AP24 forbeholder sig retten til at ændre priser uden varsel - dog ikke efter, at du har modtaget en bekræftelse for dit køb.

Hvis du er erhvervsdrivende, forbeholder vi os retten til at debitere det forfaldne beløb med 2% i rente pr. måned ved overskridelse af betalingsfristen.

AP24 har ejendomsretten til varen, indtil hele købesummen inkl. evt. renter og omkostninger er betalt.

3. Bestilling

Bestilling foretages på Webshoppen. Sammenlign reservedelsnumre eller kontakt din lokale bilforhandler for nærmere rådgivning for at undgå fejlbestillinger. Har du brug for hjælp til dit køb, kan du kontakte AP24s kundeservice. Åbningstiden for kundeservice fremgår af Webshoppen.

Når du har bestilt en vare hos AP24, modtager du en kvittering for modtagelse af din bestilling. Der er imidlertid først indgået en bindende købsaftale, når du har modtaget en ordrebekræftelse fra AP24. AP24 sender en ordrebekræftelse, når vi har modtaget bekræftelse fra leverandøren på, at varen er på lager.

4. Betaling

Ved betaling med betalingskort er du sikret mod misbrug. AP24 benytter SSL (Secure Locket Layer) i betalingssystemet. Det betyder, at de data, der sendes i forbindelse med køb med betalingskort, er krypterede, og det er således kun kortindløsere (som f.eks. Nets eller PayPal), der kan læse dem. Hverken AP24 eller vores øvrige samarbejdspartnere har mulighed for at læse dataene.

Beløbet for varen trækkes først ved varens afsendelse. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

AP24 modtager følgende betalingsmidler:

  • PayPal
  • Visa/Dankort
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • Maestro Card


5. Levering

Levering sker til den oplyste leveringsadresse. Der kan ikke foretages fysisk afhentning af varen. Levering sker inden for den leveringstid, der fremgår af ordrebekræftelsen. Der tages forbehold for udsolgte og udgåede varer, forlænget leveringstid og leveringssvigt fra leverandører. Hvis du ikke er til stede for at modtage varen, der ikke må stilles på leveringsadressen, vil varen blive forsøgt leveret igen efter aftale med dig. Du skal selv afholde omkostninger til genkørsel af varen. Er det aftalt, at varen må stilles på leveringsadressen, har du selv ansvaret for varen, så snart den er leveret.

Du har pligt til straks at undersøge varen ved modtagelse, herunder for at sikre, at varen er i overensstemmelse med det, som du har bestilt. Opdager du en fejl eller mangel ved varen, herunder kvantitative mangler og transportskader, skal du snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte AP24 og forklare, hvori fejlen eller manglen består. Ved for sen reklamation bortfalder dit krav.

AP24 indestår ikke for garantier afgivet af tredjemand.

Der tages forbehold for force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råvarer, ildebrand, beskadigelse af AP24 eller leverandørernes produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import eller eksportforhold samt enhver anden begivenhed, der hindrer eller begrænser AP24 i at levere varen.

Ved force majeure kan AP24 hæve handlen, hæve en del af den, eller vælge at levere så snart, hindringen for normal levering er bortfaldet. AP24 er ikke ansvarlige for tab, som du måtte lide som følge af den manglende levering.

Hvis du modtager en vare, som du ikke har bestilt, betaler AP24 fragtomkostningerne i forbindelse med returneringen.

6. Billeder og produktbeskrivelser

Der tages forbehold for afvigelser mellem de viste billeder og det faktiske udseende af de enkelte varer. Der tages forbehold for fejl og mangler i varebeskrivelserne. Monteringsvejledning medfølger ikke.

7. Reklamationsret

Dit køb er omfattet af købelovens mangelsregler, herunder reglerne om reklamation. Reklamationen omfatter kun den købte vare og ikke løsdele, der medfølger uden beregning. For motorer er som løsdele at regne: Kobling, turbo, vandpumpe og dyser mm. Hvis der er fejl i ordren eller leveringen, skal dette meddeles AP24 inden 8 dage via reklamations- og returlink på Webshoppen under din profil. Ved for sen reklamation bortfalder dit krav. Hvis der er tale om en brugt vare, skal du være opmærksom på, at ikke enhver mangel er en reklamationsberettiget mangel. Om der er tale om en mangel, vil bero på en konkret vurdering.

Hvis du er erhvervsdrivende, gælder der 6 måneders reklamationsret. Reklamation skal dog ske straks eller uden ugrundet ophold efter, at manglen er opdaget.

Hvis du er forbruger, gælder der 2 års reklamationsret. Reklamation skal dog ske inden for rimelig tid efter, at du har opdaget manglen.

Ved berettiget reklamation refunderes de forsendelsesomkostninger, der er forbundet med at sende varen retur. Hvis reklamationen er uberettiget, skal du selv afholde forsendelsesomkostninger, herunder vores omkostninger til returnering af varen efter vores undersøgelse samt et undersøgelsesgebyr på 300 kr.

Husk, at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage. Du har selv ansvaret for varerne indtil vores modtagelse. Gem derfor postkvitteringen inkl. oplysninger om fragtomkostninger samt evt. track & trace nummer.

Pakker sendt pr. efterkrav modtages ikke.

8. Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb inden for 30 dage uden begrundelse. Fortrydelsesretten udløber 30 dage efter, at varerne er modtaget. Se dog punkt 10.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du meddele AP24 utvetydigt, at du ønsker at fortryde dit køb, f.eks. ved brev eller email. Du kan også udfylde fortrydelsesformularen, der er vedlagt som bilag til disse betingelser, eller benytte reklamations- og returlinket på vores Webshop under din profil.

Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du returnere varerne til AP24. Hvis du er erhvervsdrivende, bortfalder fortrydelsesretten, hvis varerne ikke kan returneres i samme stand og mængde, som da du modtog dem. Hvis du er forbruger, hæfter du for en eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Du bærer risikoen for varerne under returforsendelsen.

Du skal returnere varerne uden unødig forsinkelse og senest 30 dage fra den dato, hvor du har informeret os om, at du vil fortryde dit køb. Varen skal sendes tilbage til den afsender, som vil fremgå af det returdokument, der fremsendes sammen med leveringen af varen.

Du afholder selv omkostningerne ved returforsendelsen. AP24 dækker ikke eventuelle omkostninger i forbindelse med montering og demontering af varerne.

Når du fortryder et køb, refunderer AP24 betalingen til din konto hurtigst muligt og senest 14 dage efter, AP24 har modtaget din meddelelse om, at du ønsker at fortryde. AP24 kan dog tilbageholde betalingen, indtil varerne er modtaget retur, eller du har sendt AP24 dokumentation for, at varerne er returneret.

Refunderingen sker til det betalingskort, ordren er gennemført med.

9. Særlige forhold for køb af motorer

Ombytningsmotorer og gearkasser skal så vidt muligt returneres komplette. Alle enheder, der sendes retur, skal tømmes for olie og andre væsker før forsendelse. Hvis ikke dette er foretaget, kan du risikere at skulle betale for tømning, samt evt. rensning af fragtbil og beskadigelse af andre varer i bilen.

Nogle motorer kan have påsat en varmesensor med en indikator, der smelter, hvis motoren overophedes. Overophedning kan f.eks. ske ved mangelfuld vedligeholdelse eller konkurrencekørsel, samt ved kørsel uden korrekt olie- eller vandstand.

Hvis varmesensorens indikator er smeltet, bortfalder reklamationsretten. Herudover bortfalder reklamationsretten for erhvervsdrivende, hvis motoren ikke er installeret af en autoriseret forhandler.

Ved køb af motorer og gearkasser tilbyder AP24, at du kan tilkøbe en forsikring på op til 24 måneder igennem en af AP24s samarbejdspartnere.

10. Særlige forhold for køb af andre varer

Topstykker (ventiler, knastaksel eller lignende er ikke omfattet): Før montering skal topstykket trykprøves og planslibes. Hvis trykprøvning viser fejl på topstykket, refunderes omkostning for trykprøvning mod fremvisning af kvitteringen. For erhvervsdrivende dog maksimalt op til 500 kr.

Elektroniske komponenter: De fleste elektroniske komponenter kræver en programmering efter montering. Du kan eventuelt tage kontakt til et autoværksted for en nærmere gennemgang. Hvis du er erhvervsdrivende, sker der et fradrag på 50 % ved fortrydelse, dog bortfalder fortrydelsesretten, når forseglingen er brudt.

Ved levering af software bortfalder fortrydelsesretten for både forbrugere og erhvervsdrivende, når plomberingen er brudt.

Mekaniske dele: Brugte mekaniske dele har ofte fysiske skrammer og kan være beskidte. Det anbefales, at du kontrollerer og sammenligner reservedelsnummeret fra din afmonterede del inden køb og montering af ny enhed, så du er sikker på at købe den rigtige reservedel.

Karosseridele: Karosserideles stand kan aflæses i kvalitetskoden ved varen. En brugt karosseridel vil typisk have ridser og småfejl, som nødvendiggør en lakering.

Lygter: Der kan forekomme ridser på brugte lygter. Der er flere typer af lygtesystemer. Du kan se hvilken type, din bil benytter, ved at aflæse lystypen på pæren. Xenon styrebokse og pærer er ikke del af leverancen. Hvis en Xenon styreboks eller pære er monteret på lygten, er denne derfor ikke omfattet af reklamationen.

Ruder: Der kan forekomme ridser på brugte glas og ruder. Du kan kontrollere, om den rude, du mangler, er tonet, ved at holde et hvid stykke papir bag en af dine andre ruder. AP24 garanterer ikke for varmetråde eller antenner, som er indbygget i ruderne.

11. Persondata

Det er vigtigt for AP24, at dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Du kan læse mere om vores persondatapolitik her: www.autoparts24.dk/policies

12. Klageadgang, lovvalg og værneting

Du er altid velkommen til at kontakte AP24, hvis du har en klage over en vare.

Hvis der ikke kan opnås enighed om en klage, og hvis du er forbruger, kan du klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, hvis betingelserne for at klage er opfyldt. Der kan klages til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage, hvis du er forbruger. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen kan indgives på følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal AP24s email: customerservice@autoparts24.eu, anvendes.

Hvis du er erhvervsdrivende, skal enhver tvist under aftalen indbringes for de danske domstole ved AP24s hjemting.

Aftalen mellem dig og AP24, herunder disse handelsbetingelser, er underlagt dansk ret, medmindre andet følger af ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse i det land, hvor du har bopæl.

13. Kontaktoplysninger

Autoparts24 ApS
Tomsgårdsvej 19, 2400 København
Telefon: +45 38 74 04 48


SE/CVR Nr.: 39 89 47 26
NB. denne adresse kan IKKE anvendes ved returnering af varer.

Varespørgsmål

Hvad skal jeg oplyse, når jeg ringer eller skriver til kundeservice vedr. en reservedel?

Når du har fundet delen på vores hjemmeside, har vi brug for et ID nummer på reservedelen. Dette finder du under vare specifikationer – ID nummer. Fx D_1234_123456.

Kan jeg være sikker på, at delen passer til min bil?

Hvis originalnummeret er oplyst på delen og dette er identisk med nummeret på din egen reservedel, kan du som udgangspunkt være sikker på, at delen passer til din bil. Hvis du vil være helt sikker, kan du med fordel kontakte dit autoværksted.

Bestilling

Er der nogle fordele, hvis man er autoriseret autoværksted?

Ja, som autoriseret værksted får du en række faste fordele. Ring til os på 38 74 04 48 og hør mere.

Hvordan kan jeg betale for min reservedel?

Du kan vælge at betale enten med kreditkort, MobilePay eller via din Paypal konto. Du kan desværre ikke betale via bankoverførsel.

Hvordan opretter jeg en profil?

For at handle hos Autoparts24, skal du først oprette en profil med din e-mail, fulde navn og adresse samt telefonnummer. Herefter har du adgang til at handle på vores markedsplads.

Jeg har søgt på hjemmesiden, men finder ikke den del, jeg søger?

Alle tilgængelige dele findes på vores online markedsplads www.autoparts24.dk. Du har mulighed for at finde din del via din nummerplade. Du kan også søge via reservedelens originalnummer, motor- eller gearkassekode eller lave en fritekstsøgning, hvis du kender den korrekte fagterm på din reservedel. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis vi skal hjælpe dig med din søgning. Husk at antallet af dele ændrer sig dagligt, og den del du ikke finder i dag, kan muligvis være tilgængelig om et par dage.

Kan jeg få rabat?

Desværre ikke. Alle vores priser er faste priser og indeholder fri fragt og fuld returret.

Min betaling vil ikke gå igennem – hvem skal jeg kontakte?

Vi registrerer først din ordre, når betalingen er gennemført. Såfremt du måtte have problemer med betalingen, beder vi dig kontakte dit betalingsinstitut (PayPal eller din bank).

Levering

Hvor hurtigt kan jeg få varen?

Vores standardlevering er 2-5 hverdage. På mange af vores reservedele, har du mulighed for at vælge ekspreslevering, og du vil modtage din reservedel indenfor 1-2 hverdage.

Kan I sende til lande, der ikke findes på landelisten?

Ja, det kan vi godt. Du bedes da venligst sende en mail til vores kundeservice på: sales@autoparts24.eu. Vi vil herefter sende dig et tilbud.

Kan jeg hente reservedelen på jeres lager?

Nej, reservedelen kan desværre ikke hentes personligt. Vores lagre ligger i hele Europa, og din reservedel sendes med vores fragtdistributører direkte til dig.

Min ordre

Hvad er en ordrebekræftelse?

Når du har lavet en bestilling på vores hjemmeside, vil du automatisk modtage en mail med din ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen er din kvittering på at din bestilling er modtaget. Du vil modtage fakturaen for dit køb, når din bestilling er afsluttet hos os.

Kan jeg nå at annullere min ordre?

Når din bestilling er bekræftet, kan vi desværre ikke annullere din ordre. Alle ordrer afgives elektronisk til vores leverandører, og afsendelse af varen sker kort tid derefter. Du kan altid nægte modtagelse af din pakke og oprette en returnering på www.autoparts24.dk. Så vil der blive foretaget en tilbagebetaling til dig – fratrukket returforsendelsen - når pakken modtages retur og behandles på returlageret.

Kan jeg tilføje flere varer efter bestilling?

Efter du har afgivet og afsluttet en ordre, er det ikke muligt at tilføje flere varer. Du skal derfor blot oprette en ny ordre. Vi kan ikke garantere, at disse to ordrer sendes samlet, da vi benytter forskellige lagersteder, samt leverandører og transportører.

Kan jeg ændre adressen, efter ordreafgivelse?

Din bestilling og afsendelse behandles meget hurtigt, og det er derfor ikke er muligt at ændre leveringsadressen efter ordren er blevet gennemført.

Returnering

Hvordan gør jeg, hvis jeg ønsker at sende varen retur?

Ønsker du at returnere varen, skal du oprette en sag på vores hjemmeside via din konto. Vi vil herefter behandle din sag, og du hører hurtigt fra os.

Reklamation

Hvad er garantien/reklamationsretten på min reservedel?

Dit køb er omfattet af købelovens mangelsregler, herunder reglerne om reklamation. Handler du som privatperson, har du altid 2 års reklamationsret, og som virksomhed 6 måneder. Du kan få yderligere information i vores salgs- og leveringsbetingelser.

Hvordan opretter jeg en reklamation?

Ønsker du at reklamere over varen, skal du oprette en sag på vores hjemmeside via din profil. Vi vil herefter behandle din sag, og du hører hurtigt fra os.